banner.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg

Featured News

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกกำลังพลสำรองเพ…

16 March, 2018

รับสมัครคัดเลือกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการ ณ ศฝ.นศท.มทบ.24

การฝึกศึกษา

คุณสมบัติการรับสมัคร นศท.

16 March, 2018

การสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร การสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร        - – - – - – - – - –...

 1. รด.จิตอาสา
 2. ฝึกภาคสนาม
 3. จิตสีขาว
 4. กิจกรรมหน่วย
next
prev