banner-copy.jpg

พิธีปฐมนิเทศเปิดการฝึกวิชาทหาร และพิธีไหว้ครู ณ ศูนย์ฝึกย่อย รร.ชุมพลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จว.น.ค.

 

 

        เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 61 เวลา 0900 ศูนย์ฝึกย่อยรร.ชุมพลโพนพิสัยกระทำพิธีปฐมนิเทศเปิดการฝึกวิชาทหาร
         และพิธีไหว้ครู โดยมี พ.อ.ณัฐพล  ทองพั้ว  ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.24  เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศูนย์ฝึกย่อย           รร.ชุมพลโพนพิสัย  อ.โพนพิสัย จว.น.ค.
        ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 

 

 

 

Last modified onTuesday, 04 September 2018 15:40
Fon

  1. รด.จิตอาสา
  2. ฝึกภาคสนาม
  3. จิตสีขาว
  4. กิจกรรมหน่วย
  5. ฝึกภาคที่ตั้งปกติ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อ…

18-04-2018 Hits:2135 กิจกรรมภายในหน่วย Fon - avatar Fon

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อ วันที่ ๑๑ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๘๐๐น. กำลังพลนายทหาร นายสิบ และครอบครัว ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ณ พุทธศาสนสถาน มณฑลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

Read more

มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการ…

18-04-2018 Hits:2088 กิจกรรมภายในหน่วย Fon - avatar Fon

มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง

เมื่อ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.อ.ณัฐพล  ทองพั้ว ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทห่าร มณฑลทหารบกที่ ๒๔ มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง คือ ร.ท.สมเกียรติ  บ่องามผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read more
next
prev