banner-copy.jpg

การฝึกภาคสนาม วันที่ 28 ม.ค.61 (นศท. ชั้นปีที่ 3 ชาย)

 

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.61 ศูนย์การฝึกนัดศีกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 24 ได้ทำการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 3 ผลัดที่ 7 มีจำนวนยอด 397 นาย ห้วง 24 - 28 ม.ค. 61รายละเอียดดังนี้
0500 - 0600
1. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
เวลา 0800 - 0830
2. อบรมกำลังสำรอง
เวลา 0830 - 0900
3. มอบใบประกาศนียบัตรให้ กับ นศท. ที่ยิงปืนได้คะแนนสูงสุด ชี้แจง สรุป ส่งกลับ

Fon

  1. รด.จิตอาสา
  2. ฝึกภาคสนาม
  3. จิตสีขาว
  4. กิจกรรมหน่วย
  5. ฝึกภาคที่ตั้งปกติ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อ…

18-04-2018 Hits:1853 กิจกรรมภายในหน่วย Fon - avatar Fon

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อ วันที่ ๑๑ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๘๐๐น. กำลังพลนายทหาร นายสิบ และครอบครัว ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ณ พุทธศาสนสถาน มณฑลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

Read more

มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการ…

18-04-2018 Hits:1852 กิจกรรมภายในหน่วย Fon - avatar Fon

มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง

เมื่อ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.อ.ณัฐพล  ทองพั้ว ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทห่าร มณฑลทหารบกที่ ๒๔ มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง คือ ร.ท.สมเกียรติ  บ่องามผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read more
next
prev