banner-copy.jpg

การฝึกภาคสนาม วันที่ 24 ม.ค.61 (นศท. ชั้นปีที่ 3 ชาย)

 

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.61 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 24  ได้ทำการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหารชาย ชั้นปีที่ 3 ผลัดที่ 7 มีจำนวนยอด 397 นาย ห้วง 24 - 28 ม.ค. 61รายละเอียดดังนี้
1. เวลา 08.00 - 10.00 รายงานตัวเข้ารับการฝึก คัดกรองโรค
2. เวลา 11.30 - 11.45 ประชุมชี้แจง ผกท.
3.เวลา 13.00 - 16.00 เข้าสถานีฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง, ฝึกรูปขบวนทำการรบ และ ฝึกการอ่านและใช้แผนที่ เข็มทิศ

Fon

  1. รด.จิตอาสา
  2. ฝึกภาคสนาม
  3. จิตสีขาว
  4. กิจกรรมหน่วย
  5. ฝึกภาคที่ตั้งปกติ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อ…

18-04-2018 Hits:1585 กิจกรรมภายในหน่วย Fon - avatar Fon

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อ วันที่ ๑๑ เม.ย.๖๑ เวลา ๐๘๐๐น. กำลังพลนายทหาร นายสิบ และครอบครัว ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ ณ พุทธศาสนสถาน มณฑลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

Read more

มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการ…

18-04-2018 Hits:1634 กิจกรรมภายในหน่วย Fon - avatar Fon

มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง

เมื่อ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.อ.ณัฐพล  ทองพั้ว ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทห่าร มณฑลทหารบกที่ ๒๔ มอบถ้วยรางวัลให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมการแข่งขันเปตอง คือ ร.ท.สมเกียรติ  บ่องามผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Read more
next
prev