banner.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg

การฝึกภาคสนาม วันที่ 15 ม.ค.61 (นศท. ชั้นปีที่ 3 ชาย)

 เมื่อ 15 ม.ค.61 ศฝ.นศท.มทบ.24 ได้ทำการฝึกภาคสนาม นศท. ชาย ชั้นปีที่ 3 ผลัดที่ 2 มีจำนวนยอด 443 นาย รายละเอียดดังนี้
เวลา 0800 - 1700
1.ฝึกยุทธวิธี เข้าตี ตั้งรับ ถอนตัว
เวลา 1900 - 2000
3. ฝึกการสัมผัส สังเกตุ แสง เสียง

Last modified onTuesday, 16 January 2018 14:56
Fon

 1. รด.จิตอาสา
 2. ฝึกภาคสนาม
 3. จิตสีขาว
 4. กิจกรรมหน่วย
next
prev