banner.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg

การฝึกภาคสนาม วันที่ 12 ม.ค.61

เมื่อ 12 ม.ค.61 ศฝ.นศท.มทบ.24 ได้ทำการฝึกภาคสนาม นศท. ชาย ชั้นปีที่ 3 ผลัดที่ 2 มีจำนวนยอด 443 นาย รายละเอียดดังนี้
เวลา 0530 - 0630
1. ทดสอบร่างกาย
เวลา 0830 - 0930
2. อบรมกำลังสำรอง
เวลา 0930 - 1000
3. มอบใบประกาศนียบัตรให้กับ นศท. ที่ยิงปืนดีเด่น ชี้แจง สรุป ส่งกลับ

         ผลัดที่ 3
เวลา 0800 - 1000
1. รายงานตัวเข้ารับการฝึก  คัดกรองโรค
เวลา 1130 - 1200
2. ประชุม ชี้แจง ผกท.
เวลา 1300 - 1600
3. เข้าสถานีฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง  รูปขบวนทำการรบ การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ

Last modified onFriday, 12 January 2018 23:37
Fon

 1. รด.จิตอาสา
 2. ฝึกภาคสนาม
 3. จิตสีขาว
 4. กิจกรรมหน่วย
next
prev