banner.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg

การฝึกภาคสนาม วันที่ 11 ม.ค.61

 

เมื่อ 11 ม.ค.61 ศฝ.นศท.มทบ.24 ได้ทำการฝึกภาคสนาม นศท. ชาย ชั้นปีที่ 3 ผลัดที่ 2 มีจำนวนยอด 443 นาย รายละเอียดดังนี้ เวลา 0800 - 1700 1.ฝึกยุทธวิธี เข้าตี ตั้งรับ ถอนตัว เวลา 1900 - 2000 2.การสัมผัส สังเกตุ แสง เสียง

Last modified onFriday, 12 January 2018 07:37
Fon

 1. รด.จิตอาสา
 2. ฝึกภาคสนาม
 3. จิตสีขาว
 4. กิจกรรมหน่วย
next
prev