banner.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg

บริจาคโลหิต วันที่ 8 ม.ค.61

"โครงการ ทภ.2 ร่วมใจบริจาคโลหิต 9 ล้านซีซี"

เมื่อ 8 ม.ค.61 เวลา 0900 ศฝ.นศท.มทบ.24 ได้นำ นศท.ชั้นปีที่ 3 (รด.จิตอาสา)ร่วมบริจาคโลหิต ใน "โครงการ ทภ.2 ร่วมใจบริจาคโลหิต 9 ล้านซีซี" โดยมี นศท.ที่เข้าร่วมโครงจำนวน 62 นาย ยอดบริจาคโลหิตจำนวน 21,700 ซีซี ณ ค่ายฝึกภาคสนาม นศท. บ้านภูพานทอง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

 1. รด.จิตอาสา
 2. ฝึกภาคสนาม
 3. จิตสีขาว
 4. กิจกรรมหน่วย
next
prev