banner.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg

รด.จิตอาสา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 7 ก.พ 61

 

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 61 เวลา 09.00 . ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 24 ได้นำ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1(รด.จิตอาสา) สถานศึกษา รร.บ้านดุงวิทยา บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อรับการตรวจเยี่ยมของ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ณ รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

Fon

 1. รด.จิตอาสา
 2. ฝึกภาคสนาม
 3. จิตสีขาว
 4. กิจกรรมหน่วย
next
prev