banner.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg

วันทหารผ่านศึก

เมื่อเช้าวันที่ ๓ ก.พ.๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  มณฑลทหารบกที่ ๒๔ ร่วมกับ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตอุดรธานี จัดพิธีสวนสนาม เชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก โดยมี พล.ต.กนก  ภู่ม่วง  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ เป็นประธานฯ  มีขบวนสวนสนาม จำนวน ๓ กองร้อย ได้แก่ กองร้อยที่ ๑ จัดจาก กองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๒๔ , กองร้อยที่ ๒ จัดจาก กองบิน ๒๓ และ กองร้อยที่ ๓ จัดจาก กองพันทหาร   ปืนใหญ่ ที่ ๑๓ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓  , ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ และ อาสาสมัครรักษาดินแดน   โดยมี พันตรี ชัยวัฒน์  ดวงดี จากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔ เป็นผู้บังคับกองผสม นอกจากนี้ยังมีขบวนสวนสนามของทหารผ่านศึก 6 กรณีสงคราม นำโดย พลโทกฤตัชญ์  สรวมศิริ  นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึก  เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ครบ ๗๐ ปี ของการจัดตั้งของการจัดตั้ง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมนี้ได้มอบประกาศเกียรติคุณทหารผ่านศึกดีเด่น ที่มีความมานะ อดทน ต่อสู้ชีวิตจนประสบความสำเร็จ สามารถสร้างฐานะได้อย่างมั่นคง บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่อง และประกาศเกียรติคุณสืบไป มีจำนวน ๒ ท่าน คือ  สิบตรี วินัย  พานอนันต์  ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๓ อายุ  ๔๔  ปี อ.เมืองอุดรธานี และพลทหาร  ปัญญา  ขวัญยืน ทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๔  อายุ  ๔๕  ปี   อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ท่ามกลางความภูมิใจ ในเกียรติ และศักดิ์ศรีของทหารผ่านศึกและครอบครัวที่มาร่วมงาน ณ ลานพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม  ค่ายประจักษ์ศิลปาคมจ.อุดรธานี

Fon

 1. รด.จิตอาสา
 2. ฝึกภาคสนาม
 3. จิตสีขาว
 4. กิจกรรมหน่วย
next
prev