banner.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้จัดตั้งเป็นกองฝึกผู้บังคับหมู่ จังหวัดอุดรธานี ขึ้นตรงต่อแผนกการฝึก รด. มีที่ตั้งอยู่ถนนทหาร ตรงข้ามกับวิทยาลัยครูอุดรธานี ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ในขณะนั้น)ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เปลี่ยนชื่อจากกองฝึกผู้บังคับหมู่ จังหวัดอุดรธานี เป็นแผนกการฝึกอุดรธานี ขึ้นตรงต่อกองฝึกภาคอิสาน รด.และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ กรมการรักษาดินแดน ฝากการบังคับบัญชาแผนกการฝึก จ.อุดรธานีไว้กับจังหวัดทหารบกอุดรธานี

 

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ แผนกการฝึกอุดรธานี เปลี่ยนชื่อเป็น แผนกการฝึกกำลังสำรอง จังหวัดทหารบกอุดร (ผฝ.กสร.จทบ.อ.ด.)และได้แปรสภาพเป็นศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔ (ศฝ.นศท.มทบ.๒๔)เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ และย้ายที่ตั้งจากเดิมมาเข้าที่ตั้งใหม่ในค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถนน ทหาร ตำบลหมาแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในปัจจุบัน

Last modified onTuesday, 09 January 2018 07:42
 1. รด.จิตอาสา
 2. ฝึกภาคสนาม
 3. จิตสีขาว
 4. กิจกรรมหน่วย
next
prev