banner.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg

การฝึกภาคสนาม วันที่ 14 ม.ค.61 (นศท. ชั้นปีที่ 3 ชาย)

เมื่อ 14 ม.ค.61 ศฝ.นศท.มทบ.24 ได้ทำการฝึกภาคสนาม นศท. ชาย ชั้นปีที่ 3 ผลัดที่ 2 มีจำนวนยอด 443 นาย รายละเอียดดังนี้
1.ฝึกสงคราม เคมี ชีวะ รังสี
2.ฝึกการดำรงชีพในป่า
3.ฝึกอบรมจิตสีขาว

Fon

 1. รด.จิตอาสา
 2. ฝึกภาคสนาม
 3. จิตสีขาว
 4. กิจกรรมหน่วย
next
prev