banner.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg

การฝึกภาคสนาม วันที่ 10 ม.ค.61


      เมื่อ 10 ม.ค.61 ศฝ.นศท.มทบ.24 ได้ทำการฝึกภาคสนาม นศท. ชาย ชั้นปีที่ 3 ผลัดที่ 2 มีจำนวนยอด 443 นาย รายละเอียดการปฏิบัติมีดังนี้
เวลา 0800-1700
ฝึกสงคราม เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์
ฝึกการดำรงชีพในป่า
เวลา 1900-2100
อบรม รด.จิตสีขาว
อบรมอุดมการณ์รักชาติ

Fon

 1. รด.จิตอาสา
 2. ฝึกภาคสนาม
 3. จิตสีขาว
 4. กิจกรรมหน่วย
next
prev