banner.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg

การฝึกแผนที่เข็มทิศ วันที่ 9 ม.ค.61

เมื่อ 9 ม.ค.61 กองร้อย นศท. ที่ 1 ทำการฝึกในสถานีการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลทุกนายปลอดภัย

Last modified onTuesday, 09 January 2018 12:34
 1. รด.จิตอาสา
 2. ฝึกภาคสนาม
 3. จิตสีขาว
 4. กิจกรรมหน่วย
next
prev