banner.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg

ฝึกภาคสนามวันที่ 7 ม.ค.61

เมื่อ 7 ม.ค.61 ศฝ.นศท.มทบ.24 ได้ทำการฝึกภาคสนาม นศท. ชาย ชั้นปีที่ 3 ผลัดที่ 1 มีจำนวนยอด 433 นาย รายละเอียดดังนี้

1.ฝึกยุทธวิธี เข้าตี ตั้งรับ ถอนตัว

2.ฝึกบุคคลทำการรบในเวลากลางคืน

 1. รด.จิตอาสา
 2. ฝึกภาคสนาม
 3. จิตสีขาว
 4. กิจกรรมหน่วย
next
prev