banner.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg

การฝึกภาคสนามวันที่ 6 ม.ค.61 Featured

เมื่อ 6 ม.ค.61 ศฝ.นศท.มทบ.24 ได้ทำการฝึกภาคสนาม นศท. ชาย ชั้นปีที่ 3 ผลัดที่ 1 มีจำนวนยอด 433 นาย รายละเอียดดังนี้

1.ฝึกสงคราม เคมี ชีวะ รังสี

2.ฝึกการดำรงชีพในป่า

3.ฝึกอบรมจิตสีขาว

4.อบรมอุดมการณ์รักชาติ

Last modified onSunday, 07 January 2018 01:48
 1. รด.จิตอาสา
 2. ฝึกภาคสนาม
 3. จิตสีขาว
 4. กิจกรรมหน่วย
next
prev