banner.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg

การฝึกศึกษา

วงรอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึก นศท. ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔ มีวงรอบการปฏิบัติเกี่ยว กับการฝึก นศท. ในรอบ ๑ ปี ดังนี้.

 

เดือน มิ.ย. : การรับสมัคร และรายงานตัว นศท.

 

เดือน ก.ค. – พ.ย. : การฝึกภาคปกติ นศท.

 

เดือน พ.ย. : การสอบภาคทฤษฎี นศท.ชั้นปีที่ ๑,๒,๔ ศูนย์ฝึก อ.เมือง จว.อ.ด. การสอบภาคทฤษฎี นศท. ชั้นปีที่ ๓,๕

 

เดือน ธ.ค. : พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม นศท.

 

เดือน ม.ค. – มี.ค : การฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ ๒ – ๕ เดือน มี.ค. – เม.ย. การฝึกหลักสูตร ผกท.,ผช.ผกท. หรือการฝึกทบทวน

 

เดือน พ.ค. : การฝึกทบทวนครูฝึกของหน่วย การประชุมรับทราบนโยบายการฝึก นศท.ประจำปี

 

เดือน ก.ย. : การประชุมวางแผนการฝึก นศท.ในปีการศึกษาต่อไป เดือน ต.ค. : การฝึกอบรมหลักสูตร ผกท.พ.

Last modified onTuesday, 09 January 2018 07:46
 1. รด.จิตอาสา
 2. ฝึกภาคสนาม
 3. จิตสีขาว
 4. กิจกรรมหน่วย
next
prev