banner.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg

พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2560 Featured

เมื่อ 050930 ม.ค. 61 ศฝ.นศท.มทบ.24 ได้กระทำพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นศท. ค่ายฝึกภาคสนาม ศฝ.นศท.มทบ.24 บ้านภูพานทอง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยมี พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 เป็นประธานในพิธี ซึ่ง พ.อ.ณัฐพล ทองพั้ว ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.24 เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ

Last modified onSaturday, 06 January 2018 10:51
 1. รด.จิตอาสา
 2. ฝึกภาคสนาม
 3. จิตสีขาว
 4. กิจกรรมหน่วย
next
prev